Umformtechnisch hergestellte Formspulen zur Erhöhung des Kupferfüllfaktors in elektrischen Maschinen

Aachen / Verlagshaus Mainz GmbH Aachen (2019) [Contribution to a book, Contribution to a conference proceedings]

Ideen Form geben : 33. ASK Umformtechnik, 28.-29. März 2019, Eurogress Aachen : Tagungsband / Gerhard Hirt (Hrsg.)
Page(s): 135-146

Authors

Authors

Hecker, C.
Steibert, T.
Klausnitzer, M.
Pauli, Florian
Petrell, Daniel

Identifier

  • REPORT NUMBER: RWTH-2019-05510